Polska

Select Your Region

Rozwiązania zintegrowane / Mięso, drób i ryby

Zintegrowane rozwiązania dla mrożonego mięsa

Dlaczego zintegrowane rozwiązania Ishida dla mrożonego mięsa?

Nasze rozwiązania dla mrożonego mięsa płynnie się integrują, aby stworzyć pełną linię produkcyjną, na której możesz polegać, zapewniając wysoką prędkość i precyzję, której oczekujesz. Możesz delikatnie przetwarzać produkty z mrożonego mięsa, jednocześnie zachowując najlepszą wydajność linii produkcyjnej.

Urządzenia do ważenia mrożonego mięsa

Zapewniamy niezawodne rozwiązania do naważania, zdolne do wytrzymania silnych oddziaływań mrożonego mięsa, skonstruowane do pracy w zimnym i wilgotnym otoczeniu.

Urządzenia do pakowania zamrożonego mięsa

Nasz asortyment urządzeń do pakowania na tackach może być dostosowany do rozwiązań dla mięsa mrożonego. Szybkie zgrzewanie gwarantuje estetyczne opakowanie, bez kompromisów.

Urządzenia do kontroli jakości mięsa mrożonego

Systemy kontroli rentgenowskiej Ishida i wagi kontrolne można przystosować do obsługi dużych porcji mrożonego mięsa, dokładnie sprawdzając zamrożone mięso pod kątem obecności ciał obcych i błędnej wagi produktu w opakowaniu bez jego uszkodzenia.